ข่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและ ITA 2565

เลือกปีงบประมาณ 2563 | 2564 | 2565

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน โทรศัพท์ : 056-621355

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

คลิกดูทั้งหมด (2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

คลิกดูทั้งหมด (9)
ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกดูทั้งหมด (174)

ประกาศล่าสุด


MOIT5 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT5 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เผยแพร่ : 6 มิ.ย. 2565 16.51 น. MOIT5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

MOIT5 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT5 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เผยแพร่ : 6 มิ.ย. 2565 16.44 น. MOIT5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

MOIT5 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2565

MOIT5 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2565
เผยแพร่ : 6 มิ.ย. 2565 16.36 น. MOIT5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เผยแพร่ : 30 พ.ค. 2565 18.07 น. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เผยแพร่ : 30 พ.ค. 2565 18.05 น. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

การติดต่อ

ที่อยู่

เลขที่ 1 ซอย 9 ถนนชมฐีระเวช ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
(งานบริหารพัสดุ)

โทรศัพท์

056-621355 ต่อ 338

ติดต่อสอบถามทาง Line

Line ID : 0647078388