ข่าวประชาสัมพันธ์ 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

Date วันที่ เรื่อง
2023-03-02 20:21:44 2 มี.ค. 2566 ประกาศจังหวัดพิจิตร ขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
2023-03-02 16:41:06 2 มี.ค. 2566 ประกาศจังหวัดพิจิตร ขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด
2022-11-15 16:29:13 15 พ.ย. 2565 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
2022-03-15 22:27:41 15 มี.ค. 2565 ประกาศขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
2021-03-15 22:10:07 15 มี.ค. 2564 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (รอบ 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายน 2564)