ข่าวประชาสัมพันธ์ 2565

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ประกาศขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง


Snipaste_2022-05-14_16-51-18.jpg
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 จำนวน 3 หลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

Date วันที่ เรื่อง
2022-03-15 22:27:41 15 มี.ค. 2565 ประกาศขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
2021-03-15 22:10:07 15 มี.ค. 2564 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (รอบ 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายน 2564)